65455

Yazılım


SPOR MERKEZİ ÜYE TAKİP SİSTEMİ
 
TÜBEM GYM’nin”, özellikleri itibari ile, birçok biyometrik cihaz üzerinde çalışabilen ve pek çok firmanın kullandığı yazılım ve programlar ile kolayca entegre olabilen bir yapıya sahiptir. Kullanmış olduğunuz çeşitli cihazları sadece bir geçiş ve kontrol noktası olmaktan çıkartıp, sizin ve müşterilerinizin işlerini kolaylaştıracak,  gerektiğinde de yönlendirecek bir sistem haline dönüştürür. Sürekli gelişmeye açık yapısı ile, hizmet verdiğimiz pek çok iş ortağımızın ihtiyaç ve beklentileri ile devamlı geliştirmeye devam ettiğimiz  “TÜBEM GYM’in” bazı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.
 *Spor merkezinin kayıtlarda bulunan potansiyel üye adayları ile yapılan görüşme sonuçlarının kayıt altına alınarak saklanması bu kişilere SMS ve e-mail ile tekrardan erişimin sağlanabilmesini yeni teklifler verilebilmesini dönemsel kampanyalar ile ilgili bilgilendirilmesini üye hizmetleri temsilcilerinin kullandığı dijital bir ajanda ile otomatik olarak takip edilmesini sağlar.
*Spor merkezi üye takip yazılımı ile tesisi kullanan üyelerin ve müşterilerin giriş ve çıkışlarına, hangi hizmeti aldıklarına, geliş sıklıklarına, tesis kullanım sürelerine kadar pek çok konuda raporlama işlemi kolaylıkla yapılabilir. Grafik olarak izlenebilir.
*Spor merkezi üyelerinin bakiyelerine göre geçiş olanağı sağlar. Bakiyesi olmayan üyeler işletme aksini belirtmedikçe geçiş yapamaz. Dolayısı ile bedeli ödenmemiş bir hizmetin alınmasını engeller.
*Her bir üye için farklı olmak üzere (üyelik anlaşmasına bağlı olarak) kulübü kullanabileceği gün veya saatler sizin tarafınızdan belirlenebilir. Bu süreler dışında giriş yapmak isteyenlere izin verilmez, işletme içerisinde süre aşımı yapan kişiler, çıkışta cihazlar üzerindeki ekranlar yoluyla uyarılır. Aynı şekilde kontörlü üyelik tipleri tanımlanarak kişilere belli bir sayıda geçiş hakkı(kontör) tanımlanabilir.
*Üyeler için spor hocaları tarafından oluşturulan spor programlarının üyeler tarafından mobil veya web arayüzlerinden kullanılabilmesini sağlar.
*Spor merkezi üyelerinin vücut analiz cihazları ile yapılan vücut ölçümlerinin sisteme otomatik kaydını düzenlenmiş diyet programlarının takibini ve vücut gelişimlerinin takibini sağlar.
*Spor merkezi tarafından oluşturulan ücretli veya ücretsiz grup dersleri veya bireysel derslerin rezervasyon ekranında oluşturulmasını bu derslere rezervasyon alınabilmesini, ücretlerinin tahsilini, muhasebeleştirilmesini ilgili personele ücretlerinin otomatik olarak yansıtılmasını üyenin kullanım hakkından otomatik olarak düşülmesini sağlar.
*Üyeler seçilen el tanıma veya kart okuma cihazını kullanarak, hesaplarına istedikleri miktarda bakiye yükleyebilirler. Böylelikle spor merkezi içerisinde nakit veya kredi kartı taşımalarına gerek kalmaz.
*Üyelik bedellerinin dışında özel hizmetlerden yararlanan (spa, pilates, masaj vb) veya alışveriş yapan üyeler, bu hizmet veya ürünün bedelini, hizmet aldıkları noktadaki cihaz aracılığı ile ödeyebilirler.
*Bakiyeleri yetersiz olan üyeler için, geçiş sırasında yazılı uyarı verilebilir veya isteğe bağlı olarak turnike kilitlenerek geçişe izin verilmez.
*Üyelik bitiş tarihine x günden az kalan üyelere, işletmeye giriş yaptıklarında üyeliklerinin durumu ve üyelik bitiş tarihine dair bilgilendirme mesajı verir.
*Gün, ay ve yıl bazında Üyelik Dondurma işlemleri yapılabilir. Dondurma süresi içerisinde gelen üyelerin geçişine izin verilmez, ekran yoluyla yönlendirme yapılır.
Üyelere ücretli veya ücretsiz ek süre, dondurma tanımlanabilir ve raporlanabilir.
*Cihaz üzerindeki ekranda görülen tüm uyarılar kişiye, isteğe vb gibi parametrelere göre değişebilir. Başka bir deyişle, kişiye o anda aktarmak istenilen her türlü mesaj ulaştırılabilir.
Bu mesajlar tek bir şahsa veya bir gruba özel, farklı dil seçeneklerinde olabilir. (Tıp Bayramınız Kutlu Olsun, Doğum Gününüz Kutlu Olsun gibi)
*Aynı şekilde herhangi bir durumdan haberdar olunmak istendiğinde; örneğin bir üyenin geçişinden bilgi sahibi olunmak isteniyorsa cihaz, tanımlanan e-mail adresine veya telefona geçiş sırasında bilgi mesajı gönderir.
*Spor merkezi personelinin mesai saatleri tanımlanarak mesai devamlılıkları aynı zamanda Puantaj, Bordro, ek ücretler, kesintiler işlenerek maaş hesaplamalarını yapar ayrıca ilgili personel için rezervasyon yapılacağı zaman doğru shift leri ve kişileri rezervasyon ekranında buluşturulabilmesini sağlar.
*Spor merkezi üye takip programının kullanıcılarını işletme belirler sınırsız sayıda program kullanıcısı olabilir her bir kullanıcıya ayrı ayrı kademeli yetkiler tanımlanabilir her program kullanıcısı kendi yetkileri dahilindeki işlemlere ve bilgilere erişebilir her kullanıcının yaptığı işlemler silinemez biçimde saklanır.
*Kampanya vb organizasyonlar için üyeleri bilgilendirmek gerektiğinde SMS veya mail yolu ile bilgilendirmeler yapılabilir. Bu tür bilgilendirmelerde belli bir kesim seçilebilir. Sadece bayanlar, sadece VIP üyeler vb.
*Spor merkezinde satılan ürün ve/veya hizmetlerin gruplara ayrılması, satışların tarih, servis noktası, hizmet cinsi gibi belirlenen parametrelerle  raporlarının alınmasını sağlar. Bu ürün ve/veya hizmetlerin satışları ile ilgili, kampanyalar, özel uygulamalar vb. düzenlenebilir, takibi yapılabilir.
*Spor merkezinde satılan ürün ve hizmetlerin fiyatlarını ve ödemelerini farklı para birimleri ile yapabilir kur bilgisini TCMB den anlık olarak online alır.
Üyelerin beraberlerinde getirdikleri misafirler veya tesisi herhangi bir neden ile ziyaret eden kişiler için çeşitli kurallar tanımlanabilir. Bu vesile ile takip ve kontrol sağlanmış olur.
Üyelik Satışı, Özel dersler ve kişisel hizmetleri sağlayan personele tanımlanmış primlerin, hizmet verildikten sonra personelin hesabına aktarılmasını sağlar.
Üyelerin öneri ve şikayetlerinin kaydedilebilmesini ve raporlar ile takip edilmesini sağlar.
Satış Ekibinin aktivitelerini raporlar yönetimini ve denetimini sağlar.
Finans raporları ile günlük kasa hesaplarını, uygulanmış indirim oranlarını, gecikmiş ödemeleri ve diğer tüm parasal hesaplamaları yapar ve raporlar.
Spor merkezinde yapılan tüm ödeme işlemlerini faturaya dönüştürebilir hizmet ise aylara bölebilir muhasebe kayıtlarını tutabilir stok takibi ve maliyet analizi yapabilir.
Yeni nesil Yazarkasa POS cihazları ile entegre olarak online yapıda fiş kesilmesini sağlar.
Bir firmaya ait aynı veya farklı faaliyet konularındaki diğer işletmelerle on-line bir yapıda kullanılabilir.
Çoklu kullanıcı desteği ile kullanıcılar arasında tam bir takım çalışmasına imkan verir.
Yazılım üzerinden arşiv özelliği taşıyan hiçbir el izi veya ID siz yetkilendirmediğiniz taktirde silinemez. Ancak kullanmakta olduğunuz cihazlar üzerinden, cihazın kapasitesini zorlamaması amacıyla silinebilir.
Cihazlar farklı nedenlerle off-line duruma düştüğünde geçişe izin verir, online duruma döndüğünde gerekli bilgileri database’e aktarır.
Tesiste bulunan ya da kaybedilen eşyaların kayıt altına alınarak takibini sağlar.
Tesisteki olası arızaların kaydedilmesini, bildirilmesini ve takibini sağlar.
 
 


PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ
Personel Devam Kontrol Sistemleri; İşletme çalışanlarının işletmeye giriş-çıkışlarını işletme içerisindeki hareketlerini kayıt altına alan, bu geçişler esnasında gerekli uyarıları veren, bu geçişleri kısıtlayan, puantaj hesaplayabilen, diğer muhasebe ve bordro programları ile entegre çalışabilen, maaş hesaplarının ve diğer personel verimlilik raporların oluşturulmasını sağlayan sistemdir.
 
Yazılım Özellikleri:
Tek bir merkez üzerinden online yönetim sağlar. Web tabanlıdır.
Modüler olarak geçiş kontrolü, yemekhane kontrolü ve ziyaretçi kontrolünü sağlar.
Bir firmaya ait tüm işletmeler için ayrı ayrı vardiya tanımlanabilir.
Geç gelen ve erken çıkan çalışanlar için yöneticiye sms veya e-mail gönderir. Geç gelme ve erken çıkma durumlarında çalışanlar için bir tolerans tanımlanabilir.
Ücretli, ücretsiz izinlerin, yıllık izin ve raporların girişini sağlar.
Fazla mesai ve eksik çalışma hesabı yapar.
Puantaj esasına göre maaş hesabı yapar ve bordro programlarıyla entegre olabilir.
Günlük aylık ve yıllık raporlama olanağı sağlar. Bu raporlamaları istatistiksel veriler olarak düzenleyebilir.
Bir kişiye tanımlanan birden fazla vardiyada uyarı verir.
İşten ayrılan çalışanların, şifre ve el izleri silinebilir isteğe bağlı olarak çalışma takvimlerini silmez.
Yönetimsel tüm duyuruları ve kişiye özel mesajları ekranı vasıtasıyla el izini okutan herkese iletir.
İşletmede nöbetçi kalacak kişiler için belli periyotlarda (saat başı gibi) elini okutma modülü mevcuttur.
İşletmenin her bölümüne giriş çıkışları kontrol altına alabilir. Yetkisi olmadığı halde giriş yapmaya çalışan personeller için yönetimi bilgilendirir. Turnike veya kapı kilit sistemi ile birlikte kullanıldığında yetkisiz kişilere kapı veya turnikeyi açmaz.
Çıkış yapmadan giriş, giriş yapmadan çıkış yapması halinde personeli ve yöneticiyi uyarıcı mesajlar gönderir.
Personel kendi şifresini değiştiremez.
 


GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ
İşletme içerisindeki istenilen bölgelere sadece yetkili kişilerin giriş-çıkışını kontrol altına alan hangi kişinin hangi tarih ve saatte nerede olduğunun tespiti ile ilgili detaylı raporlamalar çıkaran sistemdir.Bu sistem aşağıdaki gibi örnek kurum ve kuruluşlarda kullanılabilir.
Yüksek güvenlikli Askeri Tesisler, Ar-Ge Merkezleri, Emniyet Binaları, Cezaevleri
Üniversite Kampüsleri, Yurtlar, Dershane ve Okul Binaları
İş Merkezleri, Plazalar, Fabrikalar, Data Center’lar, Özel Mülkler
Geçiş kontrol sistemleri genellikle bir kapı veya turnike ile Biyometrik cihazının entegre edilmesinden oluşur.
Yetkisi olmayan kişilere kapı veya turnikeyi açmaz, zorlama halinde uyarı verir. Kamera sistemi ile eş zamanlı hareket ederek fotoğraflama olanağı sağlar.
Hangi noktadan kimin geçip geçemeyeceğine bir merkez üzerinden karar verilir ve kurum içerisindeki noktalar aynı merkezden idare edilir.
Web tabanlıdır. Bir firmaya ait farklı işletmelerde tek merkezden yönetilecek şekilde kullanılabilir.
Kişi, gün vs bazında raporlama olanağı sağlar.
Kişiye özel mesajları ekranı vasıtasıyla kişiye iletir.
 


YEMEKHANE TAKİP SİSTEMİ
Yemekhane hizmetinden yararlanan kişilerin bilgilerini gösteren, tanınan haktan daha fazla yararlanmaya çalışan veya bu hizmetten yararlanmaması gereken kişiler için yöneticilere gerekli ikazları veren sistemdir.
Yemekhane cihazlarında yönetim tarafından tanımlanan/belirlenen kişiler, kendilerine tanınan hakkın dışına çıkamazlar.
Özellikle yemek hizmetini dışarıdan satın alan ve kişi başına ödeme yapılan firmalarda kontrolü sağlamak açısından son derece yararlı bir sistemdir.
 


YURT YÖNETİM SİSTEMİ
Yüksek teknolojili, gerçek zamanlı çalışan biyometrik cihazlar ile hızlı tanımlama  ve sınırsız öğrenci, personel, ziyaretçi kaydı tutma.
Microsoft.NET, MS SQL ve biyometrik SDK altyapısı.
Biyometrik cihazlar ve yurt yönetim yazılımı üzerinden gerçekleşen tüm işlem kayıtlarının saklanabilmesi, ayrıntılı veya anlık izleme ve raporlama imkanı.
Merkezi ve birden fazla şube ve birimde gerçek zamanlı konsolide çalışabilme olanağı.(bknz. TÜBEM Ar-Ge yazılımları çalışma mantığı)
emekhane, ödeme noktası(kantin, mağaza, kütüphane vb. gibi),  giriş – çıkış takibi, spor kompleksi, havuz, ziyaretçi takibi ve satış, rezervasyon gibi farklı modüllerden oluşan komplike  esnek yapı.
Ayrıntılı (saat, gün, cinsiyet, izin, vb. gibi) giriş – çıkış  kısıtlamaları
Kişilere ön ödemeli bakiye tanımlaması. Şahısların ödeme noktalarından biyometrik kimlikleri ile halihazırdaki bakiyelerini kullanabilmeleri, para taşıma  ve el değiştirme uygulamalarının asgari seviyelere indirilmesi.Finansal takip imkanı ve suistimallerin engellenmesi.Ön ödeme noktalarından öğrencilerin kendi hesaplarına bakiye yükleyebilmeleri.
Çamaşırhane gibi özel mekanlarda biyometrik cihaz entegrasyonu ile bu makinelerin ön ödemeli altyapı ile öğrencilere kullandırılabilmesi.
İnternet üzerinden sanal POS yardımı ile öğrencilerin veya velilerin kredi kartı ile bakiyelerine para yükleme olanağı.
Kişilere özel indirim, ek geçiş hakkı, ödeme hakkı vb. gibi  tanımlamalar.
Merkez ve şube bazında tümüyle parametrik ve özelleştirilebilen altyapı.Kullanıcı isteklerine göre ekranların düzenlenebilmesi,  raporlama filtrelemeleri, işletmelere ve şubelere özgün şekillendirilebilir tanımlamalar.
Personel Devam Kontrol(PDKS) modülü.(Puantaj, bordro, izin, vardiya gibi personel takibi modülleri)
Kullanıcı hak tanımlamaları ve şablonları. Farklı kullanıcı yetki seviyeleri ile yurt yönetim yazılımını kullanan personelin denetlenmesi ve kontrol altında tutulması.
Öğrencilere ait kişisel bilgilere kolay erişim not, izin, ceza, oda bilgisi, iletişim bilgileri, fotoğraf gibi öğrenci detayları.
Öğrencilerin oda yerleştirmeleri, izin planlamaları ve düzenlemeleri gibi yurt içerisindeki öğrenci yapılandırılmalarının rahat ve verimli bir şekilde idaresi.
Giriş yapan, içeride bulunan, izin kullanan, dışarıda olan, misafir, geç gelen, henüz giriş yapmayan, boş yatak sayısı, yurt mevcudu vs. gibi farklı öğrenci takip raporlamaları.
Yemek alım oranları, indirim ve ek hak kullanım oranları ile ilgili raporlamalar.
Parametrik altyapı sayesinde kullanıcı seçimli farklı kriterlere göre çeşitlendirilebilir süzme, arama ve raporlama opsiyonları.
Yurt içerisinde gerçekleşen tüm finansal işlemlerin zamansal ve isteğe bağlı kıstaslarla raporlaması ve takibi.
Kiosk veya ekran entegrasyonu.Yurt içerisinde öğrenci ve personel etkileşiminin en aza indirgenmesi, öğrencilerin yurt yönetim sistemi üzerindeki bazı işlemleri kendilerinin gerçekleştirmesine olanak sağlanması ve personel iş gücünden tasarrufa gidilmesi. Öğrenci duyuruları ve mesajlar gibi özelleştirilebilen bilgilendirme  ekranları.
Toplu e-mail ve sms yöntemleri ile belli bir özellikteki gruba veya tüm öğrencilere ulaşabilme imkanı.
 


ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ
İşletmede hangi ziyaretçinin kimi ziyaret ettiği, ne kadar kaldığı, geliş sıklığı vb bilgilere ulaşmayı sağlayan sistemdir.
Ziyaretçiler kimliklerini vermeden sadece ibraz ederek el geometrilerini sisteme tanıtabilirler. Gün sonunda alınan bu kayıt pasif hale gelecek ve ilerleyen günlerde geçerli olmayacaktır.
Ziyaretçiler kimlikleri karşılığında el geometrilerini sisteme tanıtabilirler. Tanımlanan el geometrileri sadece ziyaret için geldikleri kişinin bulunduğu alandaki cihazlarda aktiftir. İşletmenin diğer bölümlerine bu tanımlama ile geçiş yapamazlar.
Ziyaret sonunda kimliklerini teslim aldıklarında el geometrileri pasife dönüştürülür. Ziyaretçilerle ilgili raporlamalarda kim hangi çalışanı ziyaret etti? Ne kadar süre kaldı? şeklinde raporlamalar elde edilebilir.
 
 

HAND KEY SİSTEMİ
 
El geometrisi okuma teknolojisi adından da anlaşılacağı gibi kullanıcıların el ve parmak gibi fiziksel karakterisiklerinin üç boyutlu bir ortamda ölçülebilmesi prensibine dayanmaktadır. El geometrisi okuyucularının diğer sistemlerle ve süreçlerle entegrasyonu çok daha kolay olmaktadır.
Bu sistemde el 31.000 noktasından üç boyutlu olarak taranarak, elin ve parmakların karakteristikleri analiz edilmektedir. Tarama sırasında parmakların uzunluğu, birleşme noktaları arasındaki uzaklıklar, parmaklardaki oynak yerlerinin geometrisi gibi noktalara dikkat edilmektedir. Elin geometrik yapısı, parmakların ve kemiklerin boyutları üç boyutlu ortamda bir formüle göre ölçülebilmektedir.

Neden El Geometrisi ? Neden Handkey II ?
Bir Biometrik sistemde olması gereken özellikleri, doğruluk, hız, dekoratif ve ergonomik olma, diğer sistemlerle entegrasyon, kullanım alanı genişliği, kapasite, dayanıklılık ve hijyen olarak sıralarsak sonuçlar bizi güvenlik alanında bir dünya markası Ingersoll Rand’ın Schlage marka el geometrisi okuma cihazlarına götürmektedir.
Doğru sonuç: Biometrik sistemlerin vazgeçilmezi doğru sonuçtur. Özellikle güvenlik söz konusu ise ulaşmak istediğimiz oran % 100 dür. El geometrisinde her el için 9 karakterlik bir kod mevcuttur. Bu 9 karakterden her biri 10 rakam ve 26 harften oluşan toplam 36 olasılık içermektedir. Yani sistemin yanılma olasılığı 1/36x36x36x36x36x36x36x36x36 = 1/101.559.956.668.416’dır.
Hız: El geometrisi sisteme tanıtılırken cihazın alt bölmesinde parmakların arasına gelecek şekilde ayarlanmış 4 adet aparattan yararlanılır. Yani herhangi bir açı ile okutmak söz konusu değildir. Doğrulama işleminde de önce kod girilerek kişi kendine ait görüntüyü çağırır elini cihazın altına koyduğu anda doğrulama 1 sn’nin altında bir hızla gerçekleşir. Cihazın kapasitesi doğrulama hızına etki etmez.
Dekoratif ve ergonomik olma: Görüntü itibariyle son derece dekoratif ve hafiftir. Duvar, turnike vb bölgelere montajı kolaydır. Kullanıcılar için son derece ergonomiktir.
Entegrasyon: Yazılım özelliklerinde bu konuya tekrar değineceğiz ancak Handkey II’yi diğer biometrik okuyuculardan ayıran en büyük özelliklerinden biri farklı yazılımlara entegre olabilme özelliğidir. Her kurum kendi içerisinde operasyonel ve muhasebesel anlamda farklı yazılımlar kullanmaktadır. Biometrik sistemleri sadece bir geçiş ve güvenlik sistemi olarak görmek yerine mevcut sistemlerle uyum içerisinde çalışan, raporlama olanağı sağlayan hatta iletişim alanında kullanmaya yarayan bu yazılımların işletmede kullanılan software ile uyumlu olması kaçınılmazdır.
 
Kullanım alanı: Personel çalıştıran veya güvenlik gerektiren her türlü alanda kullanılabilir. Binlerce kişilik fabrikalardan, daire ve apartman girişlerine, spor kulüplerinden, hastanelere, hapishanelerden stadyum girişlerine kadar binlerce alanda kolay kullanım olanağı sağlar.
Kapasite: Kullanıcı kapasitesi 512 kişiden 100.000 kişiye kadar yükselebilir.
Dayanıklılık: Gerek mekanik gerekse elektronik olarak son derece dayanıklıdır. Hafıza ömrü uzundur.
Hijyen: El geometrisinin okunması için temas olması şart değildir. El cihaza temas etmeden de geometrisi çıkarılabilir ve karşılaştırma yapılabilir.
 
Handkey II Teknik Özellikleri
Ölçüler 8.85 inc (22.3 cm) genişlik 11.65 inc (29.6 cm) yükseklik 8.55 inc (21.7 cm) derinlik
Ağırlık   6 lbs (2.7 kg)
Güç        12 ile 24 VDC veya 12 ile 24 VAC 50-60 Hz, 7 watts
Sıcaklık Dizinleri                14°F ile 140°F (-10°C ile 60°C) işlem yapmadan 32°F ile 113°F (0°C ile 45°C) işlem esnasında
Yaklaşık Nem Oranları ( yoğunlaşmamış)              5% ile 85% işlem yapmadan 20% ile 80% işlem esnasında
Soruşturma süresi          1 Saniyeden Az
Pil Ömrü              Dahili Lityum Pillerle 5 Yıldan Fazla Kullanım
İçten Depolama               5120 işlem
ID Numara Uzunluğu     1 ile 10 basamak ( tuş takımı veya karttan )
Kullanıcı Kapasitesi         512 kullanıcıdan 32.512 kullanıcıya kadar çıkartılabilir.
Kalıp Ölçüsü       9 byte
Haberleşmeler RS-485 (4 ve 2 kablo ) RS-232 Seri Yazıcı destek veya Ağ İletişimleri
İletişim Hızı         300 ile 28.8 Kbps
Kart Okuyucu Girişi         Proximity, Wiegand, Manyetik Şerit, Bariyer Kodu (El okuyucu tarafından 5 VDC sağlar)
Kart Okuyucu Çıkışı         Wiegand, Manyetik Şerit, Bariyer Kodu
Zorlama Kodu   1 esas basamak ( kullanıcı tanımlanabilir )
Kapı Kontrolleri                Çıkış İsteği Girişi (devre anahtarı, tuş takımı),Kapı anahtar girişi, Kapı kilit Çıktısı (Veri kayıt ünitesi açılır, 5 VDC mevcut zemine tesir eder. 100 mA max)
Alarm Monitörleme       Kurcalama, Kapıya Bastı ve Sistem Zorlama
Olay Monitörleme          Olaya göre birçok çeşit monitotörleme seçeneği vardır. : Geçersiz ID, zaman bölgesi ihlali, ID reddi, Tekarar Dene ve Güç Bozukluğu
Zaman Bölgeleri               62 kullanıcıya tanımlanabilir zaman bölgeleri.
Yedek Çıkışlar    3 kullanıcı tanımlanabilir (Veri kayıt ünitesi açılır, 5 VDC mevcut zemine tesir eder. 100 mA max)
Yedek Girişler   2 kullanıcı tanımlanabilir (Veri kayıt ünitesi açılır, 5 VDC mevcut zemine tesir eder. 100 mA max)
Seçenekler        
BB-200  İşlevsel Pil Yedeği
CR-2      Manyetik Şeritli Kart Okuyucu Duvar Montajı
DC-102 Data Dönüştürücü
Data Dönüştürücü          Hafıza Genişletme – 9,728 kullanıcı
EM-803                Hafıza Genişletme – 32,512 kullanıcı
EN-200 Ethernet İletişim Modülü
KP-201  Yedek Tuş Takımı
MD-500               Yüksek Hızlı Dahili Modem
PROX    HID Proximity Okuyucu
WAR-EXT            1 yıl Uzatılabilir Garanti
 
 
Sistemin Genel Özellikleri
Sistem IP tabanlı olarak çalışmaktadır.
İsteğe bağlı zaman, kişi, kapı vs access kontrol merkezi parametrik olarak tanımlanıp uygulanabilmektedir. Parametrik yapının değişmesi halinde sistemin kapatıp açılmasına gerek yoktur.
Tanımlanan, silinen veya değiştirilen el izi tanımlamaları diğer okuyuculara online olarak atanır, silinir, güncellenir.
Hem el geometrisi almakta hem de tuş takımı bulundurmaktadır.
Paslanmaz gövdeden imal edilmiştir.
İstenildiğinde serbest konumda çalışabilir.
Batarya azalma durumunda uyarı verir.
Acil durumlar için gizli mekanik kilit özelliği vardır.
Merkezi yönetime uygundur. Bir firmanın tüm şehirlerdeki işletmeleri dahil olmak üzere ortak bir data base üzerinde çalışmaya imkan vermektedir.
Kişi kapasitesi 512, 5120, 9728, 32512 olmak üzere alternatiflidir. İhtiyaç duyuldukça kapasiteler yükseltilebilinir.
Kayıt kapasitesi sınırsızdır.
Doğrulama hızı 1 sn’nin altındadır.
Kullanıcı kapasitesi 100.000 kişiye yükseltilebilmektedir.
Merkezi yönetime uygun yazılım ara yüzüne sahiptir.
Tüm raporlar parametrik olarak tüm alanları içerecek şekilde merkezi sistemden tanımlanabilir.
Kayıt dışı giriş yapma, kapı zorlama vb durumlarda alarm verme ve yetkili kişiyi mail yoluyla bilgilendirme özelliğine sahiptir.
Kamera sistemi ile eş zamanlı çalışır.
Mevcut ve ilave edilebilecek sistemlere kolaylıkla ve sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Merkezden yetkilendirilecek her kişi için istenilen lokasyonda geçiş olanağı sağlar. Bunun için el geometrisinin önceden alınması ve sistemde bir ID ile kayıtlı olması yeterlidir.
 
Yüz Tanıma Cihazları

Neden Hanvon Yüz Tanıma?
Hanvon uluslararasi alanda patern tanıma teknoljoileri üzerine aralarında Microsoft, Nokia, Samsung gibi uluslararası teknoloji şirketlerine çekirdek patern tanıma teknolojileri sağlamaktadır.
Hanvon FaceID, yüz tanıma teknolojisini daha hızlı ve güvenilir kılan endüstriyel “Dual Sensor” yüzsel tanıma algoritması ile çalısan dünyanın ilk embedded (bütünlesik) yüz tanıma ürünüdür.
Dünyanın ilk Embedded (Bütünleşik) Yüz Tanıma Sistemleri
Patentli “DualSensor TM” teknolojisi
Uluslararası 20 den fazla patent
2 Kamera ile 3 Boyut Algılama (Tek Kameralı sistemler sadece 2 boyut algılayabilir.
1 Saniye altı tanıma süresi
Patentli Kullanıcı Dostu Estetik Dizayn
Kullanıcı Yönlendirme, 3.5″ Renkli Ekran, Dokunmatik Tuş Takımı
Çoklu Kombinasyon Kullanım. Yüz, Kart, Kart+Yuz, Pin+Yüz
Kameralı Personel Devam Kontrol (PDKS) Cihazı olarak çalışma özelliği
Saç, Sakal, Bıyık, Gözlük ve Makyajdan etkilenmez
Yüksek Kapasite ( 500, 1.400, 5.000, 10.000 Kullanıcı )
 
FaceID F810 Yüz Tanıma Profesyonel Geçiş Kontrol Terminali


F810 Hanvon’un patentli DualSensor Teknolojisi ile güçlendirilmiş
“Profesyonel Geçiş Kontrol Sistemi’dir.”
Temassız Tanıma
Patentli Dual Sensor TM V2.0 Tanıma Teknoloji
Gömülü yüz tanıma teknolojisi
Kullanıcı dostu patentli Tasarım
Yüksek Kullanılırlık ve Güvenlik
Esnek Giriş Çıkış Birimleri
Doğru ve hızlı tanıma
Farklı çevre şartlarında kararlı performans
Çoklu Faktör Kullanım
Saç, Sakal Bıyık, Lens ve gözlükten etkilenmez
 
Teknik Özellikler
İşlemci  TI DM CPU 600 MHz
Tanıma Algoritması         Patentli Dual Sensor™ V3.0
Kullanıcı Kapasitesi         1:N Kullanımda: 1500 / 2000 1:1 Kullanımda: 5000 /10.000 / 30.000
RF-ID Kart           Standart EM Proximity, Opt. Mifare, HID
Kart Kapasitesi  5.000
Hareket Kayıt Kapasitesi              150.000 / 200.000
Güvenlik Resim Kapasitesi          70.000 Resim
Tanıma Hızı         1 Saniyeden Az
Tanıma Sensörü               Patentli Çift Sensor
Canlılık Kontrol Dual Sensor ile 3 Boyutlu Kontrol
Etkilenmeler      Saç, Sakal, Bıyık, lens, Gözlükten Etkilenmez
Fotograf Çekme              Kartlı Kullanımda Fotograf Çekme Özelliği
Tanıma Metodu               Yüz, Kart, Kart+Yüz, Pin+Yüz, Kart+ Fotograf Çekme
Veri Transfer     Kullanıcı Tanımlı, Eşzamanlı Gönderme
Klavye  5*4 Dokunmatik Keypad
Ekran    3,5 Inch 65.000 Renk TFT Renkli Ekran
Geçiş Kontrol    Röle Çıkışı, wiegand 26-34 Bit, Kapı Sensörü, Çıkış Buton Girişi
FAR        0,000001
FRR        0,001
Haberleşme       Ethernet, Host USB, Opsiyonel RS-232 ( Yazıcı için )
Çalışma Kodu    Var
Çalışma Durumu              Var
Kapı Sensorü     Var
Zil çaldırma         Var
Zaman Alarm     Var
Işık Hassasiyeti 0-5.000 Lux Arası
Tanıma Mesafesi             30-80 cm Arası
Çalışma Isı Aralığı             0-40 Derece
Çalışma Nem Oranı         %20-%80
SD Memory       4 GB
Alarm    Sabotaj, Kapı Açık, Kayıtsız Kullanıcı Alarm
Kurulum              Duvar Tip Montaj
Besleme              DC 12 Volt
Sertifika               CE, FCC, Class A ROHS
Ağırlık   600 gr
 

FaceID F710 Yüz Tanıma Geçiş Kontrol Terminali

 
FaceID, yüz tanıma teknolojisini daha hızlı ve güvenilir kılan endüstriyel “Dual Sensor” yüzsel tanıma algoritması ile çalısan ilk EMBEDDED (bütünlesik) yüz tanıma ürünüdür. Infrared bazlı teknolojisi, farklı ısık kaynaklarını tolere ederek degisik ısık ortamlarında personel devam kontrolü, geçis kontrolü gibi uygulamalarda basarılı bir sekilde çalısmasını saglar.
Hanvon FaceID F710 ürünleri patentli DualSensor TM teknolojisi ile güçlendirilmiş “ Bir Fiziksel Personel ve Geçiş Kontrol” sistemidir.
FaceID, gelişmiş DUALSENSOR teknolojisi ile işletmeye belli zamanlarda giriş/çıkış yapması gereken personelin kimliğini saptama ve doğrulama işlemini yapar.
 
Neden FaceID Personel Kontrol Ürünleri?
Endüstri lideri patentli “DualSensor TM” teknolojisi,
Uluslararası alanda 20 den  fazla patent,
Dünyanın ilk embedded yüz tanıma ürünleri
Tamamen Temassız bir sistemdir.
Personelin terminale sadece bakması yeterlidir.
Kart taşımaya ya da şifre vb. kullanmaya gerek yoktur.
Kartlı sistemlerin aksine Unutulma, Çalınma veya Kaybedilme ihtimali yoktur
Resim, video , fotoğraf  vb. ile aldatılamaz, her türlü sahtekarlık girişimini önler
Bütünleşik ID özelliği ile iki misli güvenlik ,
Kayıt ve tanıma süresine göre en hızlı biyometrik tanıma sistemi,
1 Saniyenin altında hızlı tanıma süresi
80 cm tanıma mesafesi
Patentli DualSensor teknolojisi ile maksimum güvenlik,
Yüzdeki değişikliklerden ( Saç, sakal, gözlük vb.) etkilenmez.
Aşınma ve kırılma ya da bakım maliyeti yoktur.
Güvenirlik oranı %99.999’dan daha yüksektir.
% 0,0001 den küçük hatalı kabul oranı far değeri
500 den 10.000 Kişiye kadar yüksek kapasite desteği.
Her yaş,cinsiyet ve ırktan çalışanlar için  uygundur.
Gömülü DSP teknolojisi ile Günde 24 saat tamamen otomatik  olarak çalışma özelliği
Bir kez kurulduğu işletmede  yıllar boyu  7/ 24 otomatik çalışma
Maliyet tassarufu ile yatırıma  hızlı dönüş
 
 
Teknik Özellikler
Başlık    Açıklama
Işlemci  TI DM 6.446 CPU 594MHz
Kullanıcı Kapasitesi         500, 1400, 5.000, 10.000 Kişi Kapasite
Kayıt Kapasitesi                Minumum 150.000 / 200.000 Hareket kayıt
Tanıma Algoritması         DUALSENSOR ™ V2.0
Sensör  Özel çift sensör ( 2 Kamera ile 3D Algılama )
Doğrulama Yöntemi       Yüz, Kart, Pin ve Yüz, Kart ve Yüz
Kart Tanıma       125 KHZ EM Serisi Proximity veya 13.6 MHZ Mifare
Kart Kapasitesi  10.000 Kart Kapasitesi
Kameralı PDKS  Var
Güvenlik Resmi Kapasitesi          2GB SD Kart, 70.000 fotoğraf
Doğrulama Hızı 1 Saniyeden Az
Klavye  4 * 4 Dokunmatik Klavye
LCD        3,5 inç TFT Renkli Ekran, 65.000 Parlak Renk, 320 * 240 Çözünürlük
Haberleşme       Standart TCP / IP, USB Host
Geçiş Kontrol    Dahili Röle Kontrol , Wiegand 26/34 çıkış,
Çevre Işık            0-5000Lux
Tanıma Mesafesi             30-80cm
Çalışma Sıcaklığı               -20 : +60 Derece
Çalışma Nemi    % 20 -% 80
Büyüklük             200 * 95 * 115 mm
Ağırlık   505g
Kurulum Yöntemi            Duvar, Turnike, Stand
Güç        12V DC, 500 mA
Güvenlik Alarm                Sabotaj Alarmı
Sertifikasyon     CE FCC Class A ROHS

Neden FaceID Personel ve Geçiş Kontrol Sistemi ?
Degisik alanlarında faaliyet gösteren birçok kurum giderek denetleme ve geçis kontrolüne daha çok ihtiyaç duymaktadır. Geçis kontrolünün ve denetiminin saglanması bankalar, bilgi islem merkezleri, hava alanları, nükleer güç santralleri, cezaevleri gibi kurumlarda ise bir zorunluluk tasımaktadır. Hepsi için geçerli tek sey ise; geçis kontrol sistemlerinin yüksek güvenlik saglaması dısında, hızlı ve kolay kullanım özelligine de sahip olması gerekliligidir.
Biyometrik Geçis Kontrol Sistemi olan ile hızlı, kazançlı ve güvenilir uygulamalar gelistirmeye olanak saglayan özel çözümler sunulmaktadır. FaceID F710, sadece güvenilir ve elverişli olmakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcı dostudur. Uygulandığı birçok isletmede kattığı sürekli değer artısı sayesinde isletme ile çalışanı arasındaki işbirliğini sağladı. Bu özellikleri ise FaceID F710 günümüzün en ideal otomatik yüz tanıma ile geçis kontrol sistemi yapmaktadır
Dünya çapında en önde gelen Hanvon FaceID yüz tanıma teknolojisi
Günde 24 saat , haftada 7 gün tümüyle otomatik işleme özelliği
Personelin daha düzenli ve disiplinli çalışması
Kartlı sistemlerin aksine sarf maliyeti yoktur.
İnsan faktöründen kaynaklabilecek hataları önler.
İnsan Kaynakları departmanı için iş yükünden ve zamandan tasarruf
İşletmenin personel devam kontrol maliyetlerini azaltır.
Tamamen Temassız uygulaması ile yüksek kullanıcı kabulü
Kullanıcı dostu dizaynı ve kolay kullanımı
Aşınma, kaybolma, kopma olmaz veya bakım gerektirmez
Neden Hanvon Yüz Tanıma Teknolojileri?
Hanvon uluslararasi alanda patern tanıma teknoljoileri üzerine aralarında Microsoft, Nokia, Samsung gibi uluslararası teknoloji şirketlerine çekirdek patern tanıma teknolojileri sağlamaktadır.
Hanvon FaceID, yüz tanıma teknolojisini daha hızlı ve güvenilir kılan endüstriyel “Dual Sensor” yüzsel tanıma algoritması ile çalısan dünyanın ilk EMBEDDED (bütünlesik) yüz tanıma ürünüdür.
Dünyanın ilk Embedded (Bütünleşik) Yüz Tanıma Sistemleri
Patentli “DualSensor TM” teknolojisi
Uluslararası 20 den fazla patent
2 Kamera ile 3 Boyut Algılama (Tek Kameralı sistemler sadece 2 boyut algılayabilir.)
1 Saniye altı tanıma süresi
Patentli Kullanıcı Dostu Estetik Dizayn
Kullanıcı Yönlendirme, 3.5″ Renkli Ekran, Dokunmatik Tuş Takımı
Çoklu Kombinasyon Kullanım. Yüz, Kart, Kart+Yuz, Pin+Yüz
Kameralı Personel Devam Kontrol (PDKS) Cihazı olarak çalışma özelliği
Saç, Sakal, Bıyık, Gözlük ve Makyajdan etkilenmez
Yüksek Kapasite ( 500, 1.400, 5.000, 10.000 Kullanıcı )
Kullanım Alanları :
Şirketler
Fabrikalar
Hastaneler
Laboratuarlar
Eğitim Kurumları
Spor Merkezleri
Üye Takip Sistemleri
Kullanıcı Doğrulama Sistemleri
Öğrenci Yurtları
Dersaneler
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Oteller
Mağazalar
Gümrükler
 

FaceID FK700 Yüz Tanıma Personel Kontrol Terminali
fk605-yuz-tanima-personel-devam-kontrol-terminali


FK700 Hanvon’un patentli DualSensor Teknolojisi ile güçlendirilmiş ”Bir Fiziksel Personel Devam Kontrol Sistemi’dir.”
Temassız Tanıma
Patentli Dual Sensor TM V2.0 Tanıma Teknoloji
Gömülü yüz tanıma teknolojisi
Kullanıcı dostu patentli Tasarım
Yüksek Kullanılırlık ve Güvenlik
Esnek Giriş Çıkış Birimleri
Doğru ve hızlı tanıma
Farklı çevre şartlarında kararlı performans
Çoklu Faktör Kullanım
Saç, Sakal Bıyık, Lens ve gözlükten etkilenmez
 
Teknik Özellikler
İşlemci  TI DM 6.446 CPU 594 Mhz
Tanıma Algoritması         Patentli Dual Sensor TM v2.0
Kullanıcı Kapasitesi         100
RF-ID Kart           Yok
Hareket Kayıt Kap.          20.000
Güvenlik Resim Kapasitesi          Yok
Tanıma Hızı         1 Saniyeden Az
Tanıma Sensörü               Patentli Çift Sensor
Canlılık Kontrol Dual Sensor ile 3 Boyutlu Kontrol
Etkilenmeler      Başörtüsü,Saç,Sakal,Bıyık,Lens,Gözlükten etkilenmez
Fotograf Çekme              Yok
Tanıma Metodu               YÜZ, ID+PIN, PIN+YÜZ
Veri Transfer     Kullanıcı Tanımlı
Klavye  4*4 Dokunmatik Keypad
Ekran Geçiş Kontrol        3,5 inch 65.000 renk TFT Renkli Ekran
FAR        Yok
FRR        0,000001
Haberleşme       0,001
Çalışma Kodu    Ethernet, Host USB
Çalışma Durumu              Yok
Kapı Sensörü     Var
Zil Çaldırma        Yok
Zaman Alarm     Yok
Işık Hassasiyeti Yok
Tanıma Mesafesi             0-5.000 Lux Arası
Çalışma Isı Aralığı             30–80 cm Arası
Çalışma Nem Oranı         0-40 Derece %20-%80
SD Memory       Yok
Alarm    Yok
Kurulum              Duvar Tipi Montaj
Besleme              DC 12V 1A
Sertifika               CE,FCC,Class A ROHS
Ağırlık   500 GR
 

FaceID FK605 Yüz Tanıma Personel Devam Kontrol Terminali
fk605-yuz-tanima-personel-devam-kontrol-terminali

FaceID, yüz tanıma teknolojisini daha hızlı ve güvenilir kılan endüstriyel “Dual Sensor” yüzsel tanıma algoritması ile çalısan ilk EMBEDDED (bütünlesik) yüz tanıma ürünüdür. Infrared bazlı teknolojisi, farklı ısık kaynaklarını tolere ederek degisik ısık ortamlarında personel devam kontrolü, geçis kontrolü gibi uygulamalarda basarılı bir sekilde çalısmasını saglar.
FK605 patentli DualSensor Teknolojisi ile güçlendirilmiş “Bir Fiziksel Personel Devam Kontrol Sistemi’dir.”
FaceID, gelişmiş patentli DUALSENSOR teknolojisi ile işletmeye belli zamanlarda giriş/çıkış yapması gereken personelin kimliğini saptama ve doğrulama işlemini yapar.
 
Neden FaceID Personel Kontrol Ürünleri?
Tamamen Temassız bir sistemdir.
Personelin terminale sadece bakması yeterlidir.
Kart taşımaya ya da şifre vb. kullanmaya gerek yoktur.
Kartlı sistemlerin aksine Unutulma, Çalınma veya Kaybedilme ihtimali yoktur
Resim, video , fotoğraf  vb. ile aldatılamaz, her türlü sahtekarlık girişimini önler
Bütünleşik ID özelliği ile iki misli güvenlik ,
Kayıt ve tanıma süresine göre en hızlı biyometrik tanıma sistemi,
1 Saniyenin altında hızlı tanıma süresi
80 cm tanıma mesafesi
Patentli DualSensor teknolojisi ile maksimum güvenlik,
Yüzdeki değişikliklerden ( Saç, sakal, gözlük vb.) etkilenmez.
Aşınma ve kırılma ya da bakım maliyeti yoktur.
Güvenirlik oranı %99.999’dan daha yüksektir.
% 0,0001 den küçük hatalı kabul oranı far değeri
500 den 10.000 Kişiye kadar kapasiteleri vardır.
Her yaş,cinsiyet ve ırktan çalışanlar için  uygundur.
Gömülü DSP teknolojisi ile günde 24 saat tamamen otomatik  olarak çalışma özelliği,
Bir kez kurulduğu işletmede  yıllar boyu  7/ 24 otomatik çalışma
Maliyet tassarufu ile yatırıma  hızlı dönüş
Teknik Özellikler
 Başlık   FK605 Yüz Tanıma Terminali ( PDKS )
Işlemci  TI DM 6.446 CPU 594MHz
Kullanıcı Kapasitesi         300, 500, 1.400, 5.000, 10.000 Kişi
Kayıt Kapasitesi                Minumum 150.000 Hareket Kaydı
Tanıma Algoritması         DualSensor ™ V2.0
Sensör ( Kamera )           Özel çift sensör ( 2 Kamera ile 3D Algılama )
Doğrulama Yöntemi       Yüz, Pin ve Yüz
Doğrulama Hızı 1 Saniye altında
Klavye  4 * 4 Dokunmatik Tuş
LCD        3,5 inç TFT Renkli Ekran, 65.000 Parlak Renk, 320 * 240 Çözünürlük
Haberleşme       Standart TCP / IP, USB Host
Güç        12V DC, 500mA
Çevre Işık            0-5000Lux
Tanıma Mesafesi             30-80cm
Çalışma Sıcaklığı               -20 : +40 Derece
Çalışma Nemi    % 20 -% 80
Büyüklük             200 * 95 * 115 mm
Ağırlık   505g
Kurulum Yöntemi            Duvar, Turnike, Stand
Tamper Alarm   -
Sertifikasyon     CE FCC Class A ROHS
Kazancınız
Dünya çapında en önde gelen Hanvon FaceID yüz tanıma teknolojisi
Günde 24 saat , haftada 7 gün tümüyle otomatik işleme özelliği
Personelin daha düzenli ve disiplinli çalışması
Kartlı sistemlerin aksine sarf maliyeti yoktur.
İnsan faktöründen kaynaklabilecek hataları önler.
İnsan Kaynakları departmanı için iş yükünden ve zamandan tasarruf
İşletmenin personel devam kontrol maliyetlerini azaltır.
Tamamen Temassız uygulaması ile yüksek kullanıcı kabulü
Kullanıcı dostu dizaynı ve kolay kullanımı
Aşınma, kaybolma, kopma olmaz veya bakım gerektirmez
Neden Hanvon Yüz Tanıma Teknolojileri?
Hanvon uluslararasi alanda patern tanıma teknoljoileri üzerine aralarında Microsoft, Nokia, Samsung gibi uluslararası teknoloji şirketlerine çekirdek patern tanıma teknolojileri sağlamaktadır.
 
Hanvon FaceID, yüz tanıma teknolojisini daha hızlı ve güvenilir kılan endüstriyel “Dual Sensor” yüzsel tanıma algoritması ile çalısan dünyanın ilk EMBEDDED (bütünlesik) yüz tanıma ürünüdür.
 
Dünyanın ilk Embedded (Bütünleşik) Yüz Tanıma Sistemleri
Patentli “DualSensor TM” teknolojisi
Uluslararası 20 den fazla patent
2 Kamera ile 3 Boyut Algılama (Tek Kameralı sistemler sadece 2 boyut algılayabilir.)
1 Saniye altı tanıma süresi
Patentli Kullanıcı Dostu Estetik Dizayn
Kullanıcı Yönlendirme, 3.5″ Renkli Ekran, Dokunmatik Tuş Takımı
Çoklu Kombinasyon Kullanım. Yüz, Kart, Kart+Yuz, Pin+Yüz
Kameralı Personel Devam Kontrol (PDKS) Cihazı olarak çalışma özelliği
Saç, Sakal, Bıyık, Gözlük ve Makyajdan etkilenmez
Yüksek Kapasite ( 500, 1.400, 5.000, 10.000 Kullanıcı )
  Uygulama Alanları
Şirketler
Fabrikalar
Hastaneler
Laboratuarlar
Eğitim Kurumları
Spor Merkezleri
Üye Takip Sistemleri
Kullanıcı Doğrulama Sistemleri
Öğrenci Yurtları
Dersaneler
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Oteller
Mağazalar
Gümrükler
 
 
Parmak İzi Tanıma Cihazları
Global Marka,
100 Den Fazla Uluslararası Patent
Dünya Lideri Parmak İzi Algoritması,
Samsung 32 Bit ARM920T İşlemci,
Güçlü Görüntü İşleme Teknolojisi,
Yüksek Performans
Yüksek Güvenlik
Çizilmeye Dayanıklı Kristal Optik Cam Sensör,
Proximity ve Mifare Kart Desteği
Türkçe Ses ve Menü
Sesli Kullanıcı Yönlendirme
Ücretsiz SDK Araçları
 
VS-968 Parmak İzi Tanıma Profesyonel Geçiş Kontrol Terminali

Model           VS-968
Ekran    3.5” TFT Renkli LDC Ekran
İşlemci  32bit CPU (ARM9)
Parmak izi Sensör            Kristal Cam, Yeşil Optik Sensör
Parmak İzi Kapasitesi     5.000/10.000/30.000
Tanıma Modu   1:N, 1:1
Tanıma Modu   Parmak izi, Şifre, Kart
Tanıma Hızı         1 Saniyeden az
Tanıma Açısı       360°
Kart Okuma       125 Khz Proximity kart ( Op.Mifare)
Çalışma Modu   Online
Hatalı Kabul Etme (FAR)               % 0.00001
Hatalı Reddetme (FRR) % 0.1
Hareket Kayıt Kap.          200.000
Yönetici Hareket Kayıt Kap.        50.000
Klavye  20 Tuş
LED        2 (Kırmızı, Yeşil)
Haberleşme Tipi              RS485, TCPIP(Ops Wireless LAN)
Wiegand Girişi  Wiegand 26/34
Çıkış Butonu      Var
Kapı Sensörü     Var
Röle Çıkışı           Var
Kapı Röle Çıkışı  Var
Wiegand Çıkışı  Var
Tamper Girişi     Var
SD Kart Opsiyonel
Akıllı P.izi veritabanı güncelleme              Var ( Otomatik öğrenme fonksiyonu)
WIFI      Opsiyonel
RTC        Var
Kamera                Opsiyonel
Kapı Durum Kontrol       Var
Time Zone          Var
Anti-pass Back Özelliği  Var
Real Time Çalışma           Var
Kontrol Panel Desteği   Var
Alarm    Tamper, Kapı Açık Alarm, Kapı Zorlama Alarmı
Otomatik Test   Var
Çalışma Voltajı  DC 12V
Çalışma Sıcaklığı ve Nem              -10 ila +60 Derece / % 20 ~ %80
SDK Desteği       Var
 
 
 
VS-928 Parmak İzi Tanıma Profesyonel Geçiş Kontrol Terminali
vs-928-parmak-izi-tanima-profesyonel-gecis-kontrol-terminali
 
Model  VS-928
Ekran    3.5” TFT Renkli LDC Ekran
İşlemci  32bit CPU (ARM9)
Parmak izi Sensör            Kristal Cam, Yeşil Optik Sensör
Parmak İzi Kapasitesi     5.000/10.000/30.000
Tanıma Modu   1:N, 1:1
Tanıma Modu   Parmak izi, Şifre, Kart
Tanıma Hızı         1 Saniyeden az
Tanıma Açısı       360°
Kart Okuma       125 Khz Proximity kart ( Op.Mifare)
Çalışma Modu   Online
Hatalı Kabul Etme (FAR)               % 0.00001
Hatalı Reddetme (FRR) % 0.1
Hareket Kayıt Kap.          200.000
Yönetici Hareket Kayıt Kap.        50.000
Klavye  20Tuş
LED        2 (Kırmızı, Yeşil)
Haberleşme Tipi              RS485, TCPIP(Ops Wireless LAN)
Wiegand Girişi  Wiegand 26/34
Çıkış Butonu      Var
Kapı Sensörü     Var
Röle Çıkışı           Var
Kapı Röle Çıkışı  Var
Wiegand Çıkışı  Var
Tamper Girişi     Var
SD Kart Opsiyonel
Akıllı P.izi veritabanı güncelleme              Var ( Otomatik öğrenme fonksiyonu)
WIFI      Opsiyonel
RTC        Var
Kamera                Opsiyonel
Kapı Durum Kontrol       Var
Time Zone          Var
Anti-pass Back Özelliği  Var
Real Time Çalışma           Var
Kontrol Panel Desteği   Var
Alarm    Tamper, Kapı Açık Alarm, Kapı Zorlama Alarmı
Otomatik Test   Var
Çalışma Voltajı  DC 12V
Çalışma Sıcaklığı ve Nem              -10 ila +60 Derece / % 20 ~ %80
SDK Desteği       Var
 
 
Güvenlik Gereçleri
TURNİKE VE BARİYERLER
Turnike ve bariyer sistemleri geçiş kontrolunun ve güvenliğin gerekli olduğu birçok noktada yaygın olarak kullanılmaktadır. Biometrik sistemlerle uyum içerisinde çalışan bu donanımların imalat ve montajı çözüm ortaklarımız tarafından yapılmaktadır ve firmamızın garantisi altındadır. Özellikle el biometrisinin kullanıldığı birçok noktada turnikeler için, cihazların montajında yardımcı, işletmeye uygun, dekoratif montaj aparatları da yaptırılmaktadır. Turnikelerin boy, yarım boy, kelebek,vip,duvar tipi gibi birçok çeşidi bulunmaktadır ve yüzbinlerce devire dayanıklıdır. Turnikelerle birlikte seperatör ve bariyerler de ihtiyaçlar doğrultusunda seçilmekte ve  her müşterimiz için özel siparişle üretilmektedir.
KİLİT SİSTEMLERİ VE KAPILAR
Biometrik sistemler birçok geçiş noktasında güvenli geçiş takibi yapmak ve kapı açmak için kullanılmaktadır. Sistem ahşap, çelik, cam, sürgülü, kayar kapı vs gibi birçok kapı çeşidinin elektrikli veya elektromanyetik kilitlerle birlikte kullanımından oluşmaktadır. El tanıma, yüz tanıma, parmak izi, iris tanıma gibi tüm biometrik donanımlar kapı açmak için rahatlıkla kullanılabilir. Montaj esnasında ihtiyaç duyulan kapı kolu, hidrolik gibi diğer yardımcı ekipmanlar da firmamız tarafından karşılanmaktadır. Kullanılan tüm yardımcı ekipmanlar kendi alanında isim yapmış çözüm ortaklarımızdan sağlanmaktadır.
KAMERA VE KAYIT SİSTEMLERİ
Biometrik donanımların özellikle güvenlik amaçlı kullanıldığı noktalarda kamera ve kayıt sistemleri de kullanılmaktadır. İhtiyaca göre iç ve dış mekanda kullanılacak kameralar, kayıt cihazları, diğer ekipmanları ile temin edilmekte kablolama ve montajı yapılmaktadır. Kamera sistemleri geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde, biometrik sistemlerle senkronize çalışabilmektedir. Örneğin kapı açmak için kullanılan bir parmak izi cihazı, bir kameranın çalışmasını tetikleyebilmekte hatta görüntünün ilgili kişiye e-mail yoluyla ulaşmasını sağlamaktadır.
KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ
Kartlı geçiş sistemleri halen birçok kurum tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Biometri hızla yaygınlaşmakta ancak birçok firma geçiş kontrol takibi için gerek ihtiyaç duymadığından gerekse maliyetler nedeniyle kartlı sistemleri tercih etmektedir. Biometrik sistemler için geliştirdiğimiz yazılımlar kartlı geçiş sistemlerine de entegre olabilmektedir. Kartlı geçiş sistemlerinde kullanılan kart okuyucular, kart basma makineleri ve akıllı kartlar firmamız tarafından temiz edilmekte yazılımlarıyla birlikte kullanıcılara sunulmaktadır.