65455

Sosyal Sorumluluk

 

BEGÜM, faaliyetlerini yürütürken yasalara, etik değerlere, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranır ve dünyanın her yerinde faaliyetlerinin çevreye verebileceği zararı en aza indirgemek için çalışır. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarının, çevreyi ve toplumun yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirilmesi gerekliliğinin bilincindedir. Bunların yanı sıra, BEGÜM; İş ortaklarına en yüksek faydayı sağlamayı hedeflerken, aynı zamanda çalışanlarına, diğer paydaşlarına ve dolayısıyla topluma faydalı olmayı da hedef edinmiştir.
 
BEGÜM, belirli bir program çerçevesinde, üniversiteler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile özellikle eğitim ve kültürel alanlarda ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.
 
BEGÜM, ürün ve hizmetlerinin kalitesiyle oluşturduğu müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı, kalite, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği hedeflerine ulaşmayı, çalışanlarının sağlığını koruyacak ve iş güvenliğini sağlayacak her türlü önlemi almayı, çevre kirliliğini önlemeyi, kaynakları en verimli şeklide kullanmayı bir şirket politikası olarak benimsemiştir. Şirketlerin faaliyetleri yıllardır bu politikanın bir parçası olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarında gerçekleştirilmektedir.
 
BEGÜM, sosyal sorumluluk bilinciyle, Üniversite-Sanayici Entegrasyon Protokolleri imzalayarak, Ülkemiz’deki Üniversitelerde eğitim gören öğrencilere Konaklama şirketimiz tarafından sağlanarak ve Şirketlerimiz bünyesinde görev verilerek bu öğrenciler iş hayatına daha kolay odaklanmalarını sağlamaktadır. BEGÜM, projelerini gerçekleştirdiği yörelerde halkın istihdamı ve mesleki gelişmesine önem vermekte, bir çok gencin sadece iş sahibi değil, aynı zamanda meslek sahibi yapılmasına yardımcı olmakta ve aynı sorumlulukla bu bölgelerde huzurevi, okul, park, ibadet yeri gibi tesislerin yapımını da gerçekleştirmektedir.