65455

Kalite Politikalarımız

Verdiğimiz hizmetlerde tüm yasal gereklilikleri yerine getirerek, müşterilerimizin hizmet ve kullanımına sunmak,
 
Ürün ve hizmet kalitesini sürekli arttırarak; global çapta rekabet edebilir ürünleri yerli üretim avantajı ile piyasaya sunmak,
 
Müşteri memnuniyetini arttırmak için; son teknoloji ürünleri yine son teknoloji test yöntemleri ile test ederek, sürekli iyileştirmeyi hem  amaç hem de araç haline getirmek,
 
Kalite politikası ve hedeflerinin tüm şirket bünyesinde benimsenmesi için gerekli çalışmaları yaparak, çalışan eğitimlerini organize etmek,
 
Sürekli iyileştirmeyi şirketin her alanında en önemli hedef haline getirmek,
en temel kalite politikamızdır.
 
Ürün çeşidi ve kalitesini tüketici beklentileri ve istekleri doğrultusunda yönlendirmek,
 
Yürürlükte olan yasalar çerçevesinde hareket etmek ve maksimum düzeyde duyarlı olmak,
 
İstihdamı arttırmak, insana yatırım yapmak, çalışanlarımızı eğitmek, iş memnuniyetini sağlamak ve motivasyonu arttırmak,
 
Tüketici memnuniyetini ön planda tutmak,
 
Uluslararası standartlarda üretim ve dağıtım hizmeti sağlamak,
 
Kurum kültürünün oluşmasını sağlamak,
 
Takım çalışmasına önem vermek,
 
Tüketicilerimizin isteklerini karşılayacak kalitede ürünleri, rekabet ortamının gerektirdiği maliyette üretmek ve zamanında teslim etmek, çalışanlarımızın sürekli gelişme bilinci içerisinde, işlerini ilk seferde tam ve doğru şekilde, sıfır hata hedefleyerek yapmaları temel görev ve sorumluluklarıdır.
 
BEGÜM sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuata ve standartlara uygun olarak faaliyet gösterir, bu şartlarının yerine getirilmesinin önemini tüm çalışanlarına aktarır. 
BEGÜM ve İştirakleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yaparak tüm personelin katılımıyla sistemin uygulanabilirliğini, anlaşılabilirliğini ve sürekliliğini sağlar. BEGÜM, çalışanlarına bu ilkeleri uygulamaları ve işlerini ehil bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve beceriyi edinmelerini sağlayacak eğitim ve kaynakları temin eder.
 
Çevre ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası
 
BEGÜM Enerji alanında, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarının, çevreyi ve toplumun yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirilmesi gerekliliğinin bilincindedir.
BEGÜM ve iştirakleri, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yaparak, işçi sağlığı ve güvenliğini korumayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve sosyal kalkınmaya yardım etmeyi taahhüt eder.
BEGÜM, faaliyetlerinden kaynaklanan sonuçların, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası zararlı etkilerini kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun yöntemleri ve teknolojileri kullanır.
Yasalar ve yönetmeliklerin yanı sıra Çevre Mevzuatı ve yerel gereklililere uyumlu hareket eder.