65455

INTERNATIONAL

 


TÜRKİYE merkezli BEGÜM International, BEGÜM Grubu firmalarının yeniden yapılanması aşamasında, yurt dışında endüstri tesisleri, kuvvet santralları, boru hatları, su ve atık arıtma tesisleri, çok katlı yapılar, ticaret merkezleri, konut kompleksleri, otoyol ve köprülerin inşaat ve montajı ile EPC (Mühendislik-Satın Alma-İnşaat) bazlı müteahhitlik hizmetlerinde faaliyet gösteren şirketleri tek bir çatı altında toplamak ve uluslararası piyasalarda daha etkin olabilmelerini sağlamak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. Ayrıca, BEGÜM Grubu’nun yurt dışındaki enerji ve diğer yatırımları da bu şirket altında yapılandırılmıştır.