65455

Bilgi:

PRATİK, KOMPANZASYON HESABI VE KADEME SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
 
Teknik olarak idealde gerilim ile akım arasında faz farkı olmaz. İndüktif veya kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, gerilim sinyaline göre maximum + 90 veya – 90 derecelik fazı kayar. İndüktif ve kapasitif etkilerden akım ve gerilim arasında oluşan faz kaymasını düzelterek ideale yakın (0 derecede) sabit tutmaya yarayan işleme Kompanzasyon denir. 
 
 

1 . YÖNTEM

Örnek:

40 kW gücündeki bir tesisin ilk cos&’si 0.7 olarak ölçülüyor. Bu tesisin  Cos&   değerini     0.95’e çıkararak 7 kademeli   reaktif   güç    rölesi   ile   merkezi    otomatik kompanzasyon    yapılması    istenmektedir.    Gerekli kondansatör gücünü  ve  röle  kademelerinin  dağılımını bulalım.

Çözüm:

Cos&1= 0,70 à &1= Cos değeri 45,57 à Tan&1 değeri= 1,02

Cos&2= 0,95 à &2= Cos değeri 18,19 à Tan&2 değeri = 0,32

Qc=P*(tan&1 – tan&2)  Qc=40*(1,02 – 0,32)         40 x 0.7 = 28 kVAr

(uygun görülen güç = 32.5 kVAr)

  1. Kademe= 2,5 kVAr       5. Kademe= 5kVAr
  2. Kademe= 5 kVAr          6. Kademe= 5 kVAr
  3. Kademe= 5 kVAr          7. Kademe= 5 kVAr
  4. Kademe= 5 kVAr

2 . YÖNTEM

Örnek:

1600kVA trafo gücüne sahip bir tesis için hesaplama yapalım

kVA değerinden kW değerine dönmek için  1600 x 0.8 = 1280kW Gücümüz

1280 x 0.7 = 896            900kVAR kondansatör kullanılmalıdır

P= 1.73 x U. I . Cosφ

1280000= 1.73 x 380 x I x 0.8

1280000=525.9xI

I= 1280000 / 525.9

I= 2433A           2500A Kullanılması gereken ana şalter

2500/5 ise    Kullanılması gereken akım trafosu

Çevirme Oranı

2500/5 ( 2500A geçerken akım trafosunda 5A akım okunur )

2000/5 ( 2000A geçerken akım trafosunda 4A akım okunur )

1500/5 ( 1500A geçerken akım trafosunda 3A akım okunur )

100/5 ( 100A geçerken akım trafosunda 0.2A akım okunur )

Akım trafoları için %1 hassasiyet değerinden dolayı 0.2A kadar inilmesi gerekli

5A değeri             2500A de alıyorsak

0.2A değeri           I

0.2 x 2500 = 5I

 I = 100A

50A x 0,7 = 35kVAR ( en düşük yükü kompanze edebilmek için gerekli kademe

Değeri )

35kVAR için bir alt değer 25kVAR dan başlanır

1. kademe 25kVAR

2. kademe 25kVAR

3. kademe 50kVAR

4. kademe 50kVAR

5. kademe 50kVAR

6. kademe 100kVAR

7. kademe 100kVAR

8. kademe 100kVAR

9. kademe 100kVAR

10. kademe 100kVAR

11. kademe 100kVAR

12. kademe 100kVAR